خانه / Uncategorized / سیم نیمه افشان

سیم نیمه افشان

سیم نیمه افشان

سیم نیمه افشان : این نوع سیم بین سیم های افشان و مفتولی می باشند و مورد مصرف آنها نیز همانند سیم های مفتولی هستند.

حتما ببینید

تابلو های اصلی

تابلوهای اصلی تابلوهای اصلی : تابلوهای اصلی در پست های برق مورد استفاده قرار می …