خانه / Uncategorized / سیم مفتولی

سیم مفتولی

سیم مفتولی

سیم مفتولی : این نوع سیم که به سیم خشک نیز معروف است دارای یک رشته هادی می باشد و در تابلو برق ها استفاده می شود.

حتما ببینید

تابلو های اصلی

تابلوهای اصلی تابلوهای اصلی : تابلوهای اصلی در پست های برق مورد استفاده قرار می …