الکترونصرایران با بیش از 30 سال سابقه در زمینه فروش لوازم برق صنعتی شامل سیم و کابل رسانا، جعبه های پلی کربنات، تهیه و توزیع کلیه ملزومات تابلو برق و همچنین ساخت، مونتاژ و راه اندازی تابلوهای فرمان توزیع تاکنون توانسته است بخش زیادی از بازار برق و الکتریک را برای مصرف کنندگان و مخاطبان شاغل در این حوزه را تامین و فراهم سازد.